Jordmorbloggen

av jordmor Kristina

Covid 19 og valg av fødested

I disse dager får jeg mange henvendelser fra gravide kvinner som forståelig nok er engstelige og redde med tanke på fødselen sin. Mange er lei seg for at den tiden de så frem til med forventinger og glede, er blitt en tid full av uro og usikkerhet. Det er også bekymring for å reise inn på sykehuset der det finnes smittede pasienter og mange er engstelige for hvordan sykehusets nye smitteregimer vil påvirke deres fødsel for eksempel ift om partner kan være med på fødsel, adskillelse etter fødsel etc. Mange lurer nå på om de vil og kan unngå en fødsel på sykehuset som en løsning på disse bekymringene. 

Jeg har jobbet som hjemmejordmor på heltid i 12 år. Den fødselsomsorgen jeg tilbyr og gir er godt forankret i forskning, erfaringer og en overbevisning om at for lavrisikokvinner er hjemmefødsel et trygt alternativ. Forskningen konkluderer med at planlagte hjemmefødsler med autorisert jordmor reduserer medisinske- og rutine prosedyrer, og har et godt og trygt utkomme for mor og barn. Den viser også redusert behov for medikamentell smertelindring, mindre rifter og blødninger, færre instrumentelle forløsninger og mindre risiko for ammeproblemer og fødselsdepresjoner.

Jeg vil først få si at jeg har stor medfølelse med alle de som er gravide og skal føde i denne tiden, og har fått en forberedelse til fødsel som ikke er ønskelig for noen. Jordmødre både på sykehuset og hjemme står alltid opp for sine gravide og fødende, uansett kriser og untakstilstander. Det fødes alltid barn, og alle jordmødre gjør nå sitt aller beste for de som skal føde i de forholdene de jobber i. Som hjemmejordmor er jeg sikker på at det fremdeles er trygt og et mulig alternativ å føde hjemme også i disse tider med visse forholdsregler, det er imidlertid mange begrensninger i hjemmefødseltilbudet slik det er i Norge i dag.


Helsetilsynet anbefaler en differensiert fødselsomsorg, der kvinner skal stå fritt til å velge fødested (sykehus, fødeavdeling, fødestue eller hjemmefødsel). I disse dager kan det også være en fordel å unngå å belaste helsevesenet unødvendig eller utsette seg for økt smitterisiko. Men i praksis fungerer denne anbefalingen ikke slik. Det er fremdeles ikke blitt et offentlig tilbud å føde barn hjemme, og det finnes per i dag veldig få hjemmejordmødre i Norge. De aller fleste jordmødre kombinerer sine hjemmejordmortjenester med annen fast jobb for å tjene en normal årslønn, og parene som ønsker å føde hjemme må betale jordmoren de eventuelt finner selv.

Som hjemmejordmor kan jeg ikke ta på meg ubegrenset antall hjemmefødsler i løpet av en periode, fordi jeg da risikerer å ikke være tilgjengelig for hver enkelt. Om jeg skulle stå opptatt i en annen fødsel eller bli syk, er det ingen som kan overta for meg. I disse dager har vi heller ikke lik tilgang på smittevernutstyr som sykehuset kan bidra med til sine ansatte. Av opplagte årsaker kan vi heller ikke holde den anbefalte to meters avstanden til fødende kvinner. Realiteten er derfor at av de få jordmødrene som tilbyr hjemmefødsel, vil flere bli syke og tilbudet enda dårligere. 

Kvinner og par velger hjemmefødsel av ulike årsaker. Mange ønsker en større kontroll over situasjonen og egen kropp, de ønsker å unngå så langt det er mulig unødvendige prosedyrer, de ønsker å være i/føler seg tryggest i sitt eget miljø og de ønsker familieopplevelsen en hjemmefødsel tilbyr. De kjenner, tror og er overbevist om at det er trygt å føde hjemme. Det er ikke bekymringer og uro som er det avgjørende for deres valg av fødested. 

Planleggingen av en hjemmefødsel er en viktig faktor til at hjemmefødsel i Norge er trygt. Den aller største fordelen er at vi som jordmor og fødepar blir kjent gjennom store deler av svangerskapet ved konsultasjoner, samtaler og hjemmebesøk. Vi forbereder oss sammen, både fysisk og psykisk på fødselen. Vi snakker om ønsker og behov, forventninger og bekymringer. På den måten har vi sammen utarbeidet helt spesielle strategier for hvordan vi sammen skal komme oss godt gjennom fødejobben. Alle disse forberedelsene gjør hjemmefødsel til et trygt alternativ. 

En fødsel påvirkes i stor grad (kanskje større en det veldig mange vet) av hvor trygg man føler seg, hvordan man blir ivaretatt og miljøet man føder i. Om en fødekvinne i utgangspunktet har valgt å føde på sykehuset fordi hun er overbevist om at det er det tryggeste og beste stedet for henne å føde, vil sykehuset mest sannsynlig fremdeles være det beste stedet for henne å føde. Jeg er overbevist om at mange flere enn i dag med fordel trygt kan føde hjemme. Jeg har også flere ganger erfart at kvinner som føder under spesielle pressede forhold, livssituasjoner/kriser etc. kan finne en motivasjon og kraft verken de selv eller vi jordmødre kunne forestille oss. Men generelt vil en hjemmefødsel som hovedsakelig er valgt på bakgrunn av engstelse og frykt, der fødeparet kanskje ikke har full tillit til og trygghet i sitt fødemiljø – etter min mening kanskje ikke være trygt nok for verken fødekvinnen eller jordmor. 

Engstelse og uro for sykehusfødsler i denne situasjonen vi er inne i bør i utgangspunktet rettes mot sykehuset og fødselsomsorgen som utføres der. Ingen er tjent med at fødekvinner skal føde i et miljø de ikke føler seg trygge i. Jeg har forståelse for at situasjonen er spesiell og at forholdsregler er nødvendige. Som helsearbeidere er vi forpliktet til å gi forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp – men mange opplever dessverre i dag en forsvarlig helsehjelp som ikke er omsorgsfull. Dette er ikke en hyttetur som blir utsatt, det er en fødsel som vil påvirke kvinner og deres partnere på godt og vondt, på så mange områder – kanskje for resten av livet.

Jeg vil på min side så langt det er mulig og forsvarlig støtte fødekvinner i sitt ønske om å velge det fødestedet og den fødepartneren de føler seg tryggest med, samtidig som jeg håper at helsenorge forstår behovet for et bedre system enn vi har i dag.  Om gravide ønsker mer informasjon om å føde barnet sitt hjemme og ønsker hjemmefødsel etter god kunnskap om alternativene - vil jeg gjøre mitt beste for å være tilgjengelig og hjelpe.


Jordmor KristinaFølg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Merk: Alle private bilder på denne bloggen deles med godkjennelse av familiene. Vær snill å respektere deres valg og opphavsrett. Ikke kopiere, lagre eller skriv ut noen av bildene.

 

Du er selvfølgelig velkommen til å dele linken til denne siden om du ønsker.