Jordmorbloggen

av jordmor Kristina

Barselbesøk og nyfødtscreening

Mmmm...late påskedager!

I dag har jeg vært på et hyggelig barselbesøk og tatt en blodprøve. Resten av dagen skal jeg kose meg med familie på middagsbesøk.

Har du lyst til å vite litt mer om nyfødtscreeningen, finner du informasjon her:

Nyfødtscreening

Alle nyfødte barn får tilbud om en blodprøve som undersøkes for 23 sjeldne alvorlige medfødte sykdommer (se nederst i innlegget). Det er heldigvis veldig sjeldne tilstander, kun ca 1 av 1000 barn i Norge fødes med en av de 23 tilstandene det screenes for. Undersøkelsen er frivillig.

Barna fødes som regel uten andre tegn på sykdommen, og blodprøven er derfor eneste muligheten for å oppdage dem. Det er viktig at den eventuelle sykdommen oppdages tidlig, slik at en raskt kan gi effektiv behandling og hindre/redusere skadevirkningen av disse sykdommene.

Slik foregår nyfødtscreeningen

En blodprøve tas fra barets hæl så snart som mulig etter at det har gått 48 timer etter fødsel. Om du reiser hjem fra sykehuset før det har gått 48 timer, må du komme tilbake og ta prøven poliklinisk. Har du født hjemme er det som oftest jordmoren din som tar den hjemme hos deg.

Jeg varmer alltid barnets fot før blodprøvetaking. En varm fot blør lettere, og blodprøvetakingen går da raskere. Barnet får alltid ligge hos mor, og om mor ønsker det kan det også ligge ved brystet og ammes. På den måten føler barnet seg god og trygg, og gråter lite eller ikke i det hele tatt.

Blodet fylles i et lite rør, som overføres til prøvearkets 5 punkter. Prøvetakingsarket fylles ut med mors personalia og sendes til Oslo universitetssykehus for analyse. Om prøven er normal, blir det ikke gitt melding til foreldrene. Jeg som prøvetaker får svar på blodprøven i løpet av 1-2 uker. Skulle det være mistanke om sykdom, blir foreldrene kontaktet direkte.

Du finner mer informasjon om nyfødtscreeningen her

God påskesøndag!

Det undersøkes for flg. sykdommer: Fenylketonuri (PKU) også kalt Føllings sykdom, Medfødt hypotyreose (CH), Propionsyreemi (PA), Metylmalonsyreemi (MMA), Isovaleriansyreemi (IVA), Holokarboksylase syntasedefekt (HCS/MCD), Biotindasedefekt (BIOT), Beta-ketothiolasedefekt (BKT), Glutarsyreuri type 1 (GA1), Mellomkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (MCAD), Langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA-dehydrogenasedefekt (LCHAD), Trifunksjonelt proteindefekt (TFP), Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD), Karnitin-transporterdefekt (CTD), Karnitin-palmitoyltransferase I-defekt (CTP IA), Karnitin-palmitoyltransferase II-defekt (CTP II), Karnitin acylkarnitin-tranlokasedefekt (CACT), Glutarsyreuri type 2 (GA2), Maple Syrup Urine defect (MSUD), Homocystinuri/Hypermetioninemi (HCU/MET), Tyrosinemi type I (TYR I), Medfødt binyrebarkhyperplasi (CAH), Cystisk fibrose (CF)


Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Merk: Alle private bilder på denne bloggen deles med godkjennelse av familiene. Vær snill å respektere deres valg og opphavsrett. Ikke kopiere, lagre eller skriv ut noen av bildene.

 

Du er selvfølgelig velkommen til å dele linken til denne siden om du ønsker.