PRISER

Svangerskapet

1t   Svangerskapskonsultasjon/fødselsforberedelse     1100,-

Telefon/nettkonsultasjon opptil 1 time                              600,-

1,5 Svangerskapskonsultasjon/fødselsforberedelse     1400,-

Inkl. Fødselsforberedende akupunktur                        + 500,-

Informasjonsmøte om hjemmefødsel                            1100,-

 

Hjemmefødsel - kontinuerlig støtte under og etter fødsel                           25 000,-

Inkluderer:

Hjemmebesøk før fødsel 

Vaktberedskap opptil 3 uker rundt termin + telefon/online support

Støtte og faglig assistanse gjennom hele fødselen i hjemmet

Omsorg og oppfølging i timene etter fødsel

1 barselbesøk etter fødsel

Jordmor 2 ved tilgjengelighet                                             + 5000,-

Ekstra barselbesøk                                                             + 1100,-

Ekstra vaktberedskap per døgn                                         +   750,-

På grunn av arbeidssituasjon og dokumentasjon, ser vi oss nødt til å være 2 jordmødre tilstede ved

hjemmefødsler i de fleste tilfeller når det er tilgjengelighet.

Du får dekket 2880,- fra HELFO ved hjemmefødsel